Dziennika zdarzeń

From CGSecurity
Jump to navigation Jump to search

W Windows, plik dziennika zdarzeń tworzony katalogu uruchomieniowym TestDisk.