Dziennika zdarzeń

From CGSecurity
Jump to: navigation, search

W Windows, plik dziennika zdarzeń tworzony katalogu uruchomieniowym TestDisk.