Create a TestDisk FreeDos LiveCD NL

From CGSecurity
Jump to navigation Jump to search

En.png English It.png Italiano Nl.png Nederlands


Dit document legt uit hoe onder Linux een opstartbare FreeDOS Live-CD te maken met TestDisk.

  • Download de "FreeDOS OEM CD-ROM disc builder-assistant"
wget -N http://www.fdos.org/bootdisks/ISO/FDOEMCD.builder.zip
  • Download de DOS-versie van TestDisk & PhotoRec
wget -N https://www.cgsecurity.org/testdisk-6.12.dos.zip
  • Schoon de werk-directory op, indien deze al bestaat:
rm -rf FDOEMCD
  • Pak het "FreeDOS OEM CD-ROM disc builder-assistant"-archief uit:
unzip FDOEMCD.builder.zip
  • Pak de nieuwste versies van TestDisk & PhotoRec voor DOS uit:
cd FDOEMCD/CDROOT
unzip ../../testdisk-6.12.dos.zip
mv testdisk-6.12 testdisk
  • Maake een DOS-autorun script:
echo "@ECHO OFF" > AUTORUN.BAT
echo "CLS" >> AUTORUN.BAT
echo "CD TESTDISK" >> AUTORUN.BAT
echo "TESTDISK.EXE" >> AUTORUN.BAT
  • Dit script wordt onder DOS uitgevoerd, dus dienen er DOS newlines te worden gebruikt:
unix2dos AUTORUN.BAT
  • Maak een ISO-image van het geheel, met mkisofs
cd ..
mkisofs -o testdisk.iso -p "Christophe Grenier" -publisher "www.cgsecurity.org" -V "TestDisk CD" \
-b isolinux/isolinux.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -N -J -r \
-c boot.catalog -hide boot.catalog -hide-joliet boot.catalog CDROOT
  • Test dit ISO-image in de qemu emulator:
qemu -localtime -boot d -cdrom testdisk.iso -hda disk.dd
  • Zodra het opstarten van het ISO-image via qemu goed werkt, kan de ISO-image naar CD gebrand en gebruikt worden.